Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Terugstroombeveiliging voor elke toepassing

Drinkwater is ons belangrijkste levensmiddel. Water is dagelijks nodig voor drinken, koken en wassen. Om water steeds schoon en hygiënisch onberispelijk en dus veilig te houden, moet het in leidingen van drinkwaterinstallaties worden beveiligd. Dit wordt geregeld in de normen EN 1717 en NEN 1006. De EN 1717 verdeelt alle vloeistoffen onder in vijf zogeheten
vloeistofcategorieën aan de hand van het gevarenpotentieel van het water voor de mens. De norm bepaalt ook welke beveiliging nodig is om drinkwater voldoende te beschermen. Met Honeywell heeft u een partner aan uw zijde die de passende oplossing biedt ter beveiliging tegen gevaren van alle vloeistofcategorieën voor veiligheidsarmaturen.

Voordelen

Honeywell-categoriekompas

Categorie 1 (drinkwater)

Categorie 2 (gemodificeerd drinkwater, geen gezondheidsgevaar)

Categorie 3 (matig gezondheidsgevaar)

Categorie 4 (sterk gezondheidsgevaar, niet-biologisch)

Categorie 5 (ernstig gezondheidsgevaar, biologisch)

Beveiliging tot VC 2
Beveiliging tot VC 3
Beveiliging tot VC 4
Beveiliging tot VC 5

RV277

RV283P

CA295
NK300-soft BA295STN
BA295S

BA295CS

BA298I-F

BA300
NK300T-ABA
CBU144/145
CBU140