Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Terugstroombeveiliging voor elke toepassing

Drinkwater is ons belangrijkste levensmiddel. Water is dagelijks nodig voor drinken, koken en wassen. Om water steeds schoon en hygiënisch onberispelijk en dus veilig te houden, moet het in leidingen van drinkwaterinstallaties worden beveiligd. Dit wordt geregeld in de normen EN 1717 en NEN 1006. De EN 1717 verdeelt alle vloeistoffen onder in vijf zogeheten
vloeistofcategorieën aan de hand van het gevarenpotentieel van het water voor de mens. De norm bepaalt ook welke beveiliging nodig is om drinkwater voldoende te beschermen. Met Honeywell Home heeft u een partner aan uw zijde die de passende oplossing biedt ter beveiliging tegen gevaren van alle vloeistofcategorieën voor veiligheidsarmaturen.

Voordelen

Honeywell Home-categoriekompas

Categorie 1 (drinkwater)

Categorievereisten
Water voor menselijk gebruik direct uit een drinkwaterinstallatie.

Wat te doen?
Voor water van deze categorie is geen beveiliging nodig.

Categorie 2 (gemodificeerd drinkwater, geen gezondheidsgevaar)

Categorievereisten
Vloeistoffen van categorie 2 vormen geen gevaar voor de volksgezondheid, maar hebben een verandering ondergaan in geur, smaak of kleur ten opzichte van categorie 1. Vloeistoffen zoals thee, koffie en limonades behoren tot categorie 2, evenals zout water en gedesinfecteerd water.

Wat te doen?
Deze vloeistofcategorie vereist minstens de inbouw van een controleerbare terugstroombeveiliging type EA.

Toepassingen

 • Huiswateringang in huishoudelijk bereik

 • Huiswateringang in meergezinshuis

 • Drinkwatertoevoer van kantoren, scholen, peuterspeelzalen etc.

 • Drinkwaterverwarmingsinstallaties

 • Enkele beveiliging van drankautomaten of koffiemachines

Categorie 3 (matig gezondheidsgevaar)

Categorievereisten
Vloeistoffen van categorie 3 kunnen gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid door de aanwezigheid van een of meer giftige stoffen, en moeten daarom bijvoorbeeld door een systeemscheider van type CA worden beveiligd. Vloeistoffen van categorie 3 zijn bijvoorbeeld badwater (in huishoudelijk bereik), verwarmingswater zonder additieven of afwasspoelwater.

Wat te doen?
Bij deze categorie moet een systeemscheider (type CA) worden ingebouwd.

Toepassingen


 • Verwarmingswaternavulling (zonder additieven)
 • Industriële naverzorgingsinrichtingen, bijvoorbeeld koelinstallatie

 • Desinfectie-inrichtingen in grootkeukens
 • Spoelen reinigingsinrichting voor tapinstallaties

Categorie 4 (sterk gezondheidsgevaar, niet-biologisch)

Categorievereisten
Vloeistoffen die door de aanwezigheid van giftige, radioactieve, mutagene of carcinogene substanties zeer gevaarlijk voor de gezondheid kunnen zijn, worden ingedeeld in vloeistofcategorie 4. De beveiliging wordt hierbij bijvoorbeeld uitgevoerd via een systeemscheider type BA.


Tot de vloeistoffen van categorie 4 behoren onder andere verwarmingswater met additieven, zwembaden en baden in huis-tuin-en-keukengebruik met automatische waterbehandeling en desinfectie – alsook water uit hogedrukreinigers met reinigingsadditieven.


Wat te doen?
Hier is een systeemscheiders (type BA) nodig.

Toepassingen

 • Regenwaterinstallaties

 • Blusinstallaties

 • Verzorgingsleidingen in waterzuiveringsinstallaties

 • Landbouw: voor waterverzorging van veedrinkbakken

Categorie 5 (ernstig gezondheidsgevaar, biologisch)

Vloeistofcategorie
Vloeistof die een gevaar voor de menselijke gezondheid vormt vanwege door de aanwezigheid van microbiele verwekkers of virussen overdraagbare ziekten.

Wat te doen?
Deze vloeistofcategorie vereist een vrije uitloop (type AA of type AB).

Beveiliging tot VC 2
Beveiliging tot VC 3
Beveiliging tot VC 4
Beveiliging tot VC 5

RV277

RV283S

CA295
BA295STN
BA295S

BA298I-F

BA300
NK300T-ABA
CBU144/145