Skip Ribbon Commands
Skip to main content

A: aan/uit B: aan/uit "powerpack" C: OpenTherm®
Viessmann


VIESSMANN

Tel.: 010-4584444
viessmann.nl

Chronotherm
Chronotherm Touch
Chronotherm Wireless
Chronotherm Vision
Round Wireless On/Off
Round Connected Wireless On/Off
evoWifi Wireless On/Off
T4
T6

Round On/Off

Draadloos:
Round Wireless Mod.
Chr. Wireless Modulation
evoWifi Wireless Modulation
Bedraad:
Chronotherm Modulation
Chr. Touch Modulation
Chr. Vision Modulation
Round Modulation
Round Heat/Cool Mod.
Round Connected Mod.
Round Modulation Plus
T6
type ketel toe-
pasbaar
op
klemmen
toe-
pasbaar
op
klemmen
toe-
pasbaar
op
klemmen
Vitodens 100-W JA i.c.m. externe H41) NEE i.c.m. externe H41) JA Opentherm aansluiting aanwezig
Vitodens 111-W JA i.c.m. externe H41) NEE i.c.m. externe H41) JA i.c.m. uitbereiding Open Therm3)
Vitodens 200-W JA i.c.m. externe H41) NEE i.c.m. externe H41) JA i.c.m. uitbereiding Open Therm3)
Vitodens 222-W JA i.c.m. externe H41) NEE i.c.m. externe H41) JA i.c.m. uitbereiding Open Therm3)
Vitopent 1000 WH1 JA X4.1 en X4.2 NEE N.V.T.
Vitodens 1000 WB1 JA X4.1 en X4.2 NEE N.V.T.
Vitodens 100-W WB1A JA X3.3 en X3.4 NEE JA X3.3 en X3.4
Vitodens 100-W WB1B JA X21.1 en X21.2 NEE JA X21.1 en X21.2
Vitodens 100-W WB1C JA X21.1 en X21.2 NEE JA X21.1 en X21.2
Vitodens 100-W B1KA JA X21.1 en X21.2 NEE JA X21.1 en X21.2
Vitodens 100-W B1KC JA X21.1 en X21.2 NEE JA X21.1 en X21.2
Vitodens 200-W WB2B 26+ 35 kW JA i.c.m. externe H41) JA i.c.m. externe H41) JA A8 OT+ en OT-2)
Vitodens 200-W WB2B ≥45 kW JA i.c.m. externe H41) JA N.V.T.
Vitodens 200-W WB2C JA i.c.m. externe H41) JA i.c.m. externe H41) JA i.c.m. uitbereiding Open Therm3)
Vitodens 200-W B2HA JA i.c.m. externe H41) JA i.c.m. externe H41) JA i.c.m. uitbereiding Open Therm3)
Vitodens 200-W B2KA JA i.c.m. externe H41) JA i.c.m. externe H41) JA i.c.m. uitbereiding Open Therm3)
Vitodens 300-W WB3A JA i.c.m. externe H41) JA i.c.m. externe H41) N.V.T.
Vitodens 111-W B1LA JA X21.1 en X21.2 NEE JA X21.1 en X21.2
Vitodens 111-W B1LB JA X21.1 en X21.2> NEE JA X21.1 en X21.2
Vitodens 111-W B1LD JA X21.1 en X21.2 NEE JA X21.1 en X21.2
Vitodens 222-W WS2A JA i.c.m. externe H41) JA i.c.m. externe H41) JA A8 OT+ en OT- 2)
Vitodens 222-W WS2B JA i.c.m. externe H41) JA i.c.m. externe H41) JA i.c.m. uitbereiding Open Therm3)
Vitodens 222-W B2LA JA i.c.m. externe H41) JA i.c.m. externe H41) JA i.c.m. uitbereiding Open Therm3)
Vitodens 333 WS3A JA i.c.m. externe H41) JA i.c.m. externe H41) N.V.T.

1) Externe H4 is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.
2) Klemmen OT- en OT+ bevinden zich op uitbreiding A8 in de ketel.
3) Uitbereiding OpenTherm, een losse module, is verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.