Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Zawory równoważące Braukmann dla oszczędności energii i zwiększonego komfortu

Elementy hydraulicznie zrównoważonego układu grzewczego pracują efektywniej niż elementy układu nierównoważonego, co oznacza niższe nakłady inwestycyjne i koszty energii. Oszczędności w przypadku budynków nowych lub poddanych termomodernizacji mogą wynosić nawet 10%. Uzyskane obniżenie emisji CO 2stanowi czynny wkład w ochronę środowiska.

Ponadto równoważenie hydrauliczne zwiększa komfort ogrzewania: wszystkie pomieszczenia są równomiernie zaopatrywane w ciepło. Grzejniki wtedy nie „gwiżdżą” ani nie „syczą”, a pomieszczenia po nocnym ochłodzeniu szybko z powrotem stają się ciepłe o przewidzianej porze.

Korzyści

Zastosowania i produkty

​Resideo działa jako partner systemowy w dziedzinie układów grzewczych, na których można polegać. Nasze innowacyjne, wysokiej jakości produkty umożliwiają tworzenie rozwiązań z elementów pochodzących z jednego źródła i od dawna zapewniają wysoki poziom zadowolenia klientów.

Centralne ogrzewanie — układ dwururowy

 
 
Opis układu
Najpopularniejsze w Europie jest rozprowadzanie ciepła w układach dwururowych. Grzejniki są połączone równolegle i zasilane strumieniem o tej samej temperaturze za pomocą rur zasilających i powrotnych. W nowoczesnych budynkach ciepło rozprowadzane jest poziomo: każde mieszkanie zaopatrywane jest przez wydzieloną sekcję. Z kolei w przypadku wcześniej istniejących układów typowe jest rozprowadzanie pionowe, w którym przewody zasilający i powrotny biegną przez szereg pięter

Równoważenie hydrauliczne
W przypadku nowoczesnych układów dwururowych z pompami o regulowanej prędkości zalecane jest równoważenie hydrauliczne z zastosowaniem automatycznych regulatorów różnicy ciśnień. Zapewniają one stałe wartości ciśnienia według nastaw, a w połączeniu z regulowanymi zaworami termostatycznymi zapewniają także prawidłowy przepływ właściwy dla danego użytkownika, a tym samym prawidłowe rozprowadzanie ciepła. Takie rozwiązanie niesie ze sobą maksimum wygody i oszczędności energii.

Rozwiązania dynamiczne:
Automatyczne regulatory różnicy ciśnień Kombi-Auto i Kombi-3-Plus z regulatorem przeponowym do instalacji od DN10 do DN100.

Rozwiązania statyczne:
Statyczne zawory równoważące do instalacji od DN10 do DN400.

Centralne ogrzewanie — ze stacją wymiennikową


 
 

Centralne ogrzewanie — układ jednorurowy


 
 
Opis układu
Jednorurowe układy rozprowadzania ciepła są wciąż powszechnie stosowane w istniejących budynkach w niektórych regionach Europy. Grzejniki są połączone szeregowo, a każdy z nich jest zasilany pewną częścią wody grzewczej. Większość krążącej wody grzewczej omija dany grzejnik przez obwód obejściowy, tak że może zostać zmieszana ze schłodzoną wodą z grzejnika znajdującego się za danym grzejnikiem. Następnie strumień zmieszanej wody jest podawany do kolejnego grzejnika w obwodzie. W rezultacie każdy z grzejników w układzie jednorurowym ma inną temperaturę, o której decyduje układ. Struktura sieci układów jednorurowych może być pozioma lub pionowa.

Równoważenie hydrauliczne
W przypadku modernizowanych układów jednorurowych ze stałym przepływem zalecane jest równoważenie hydrauliczne za pomocą automatycznych regulatorów przepływu lub niezależnych od ciśnienia zaworów regulacyjnych z regulowaną temperaturą strumienia powrotnego. Regulatory przepływu zapewniają określony przepływ w grupach grzejników zorganizowanych w poziomie lub w pionie. Niezależne od ciśnienia zawory regulacyjne z regulowaną temperaturą strumienia powrotnego umożliwiają uzyskanie określonych temperatur strumienia powrotnego, gdy układ grzewczy pracuje w trybie projektowym lub pod niepełnym obciążeniem. Zawory termostatyczne z rozprowadzaniem zapewniają prawidłowy przepływ przy grzejniku, a tym samym — prawidłowe rozprowadzanie ciepła.

Rozwiązania dynamiczne:
Regulator przepływu objętościowego Kombi-VX oraz niezależne od ciśnienia zawory regulacyjne z regulowanym przepływem wstecznym Kombi-QM z termostatem Thera-2080-WL do instalacji od DN15 do DN25.

Rozwiązania statyczne:
Statyczne zawory równoważące Kombi-3-Plus i Kombi-2-Plus do instalacji od DN10 do DN25.

Układ klimakonwektorowy — dwuprzewodowy


 
 

Układ klimakonwektorowy — czteroprzewodowy


 
 

Regulacja temperatury powierzchni — ogrzewanie podłogowe


 
 

Regulacja temperatury powierzchni — sufity chłodzące


 
 

Moduły wentylacyjne — nagrzewnice powietrza