Skip Ribbon Commands
Skip to main content

0901407

0901407

Zawór przełączający R295SA/SP DN15-100, 220 V/50 Hz

Opis produktu

Rozłączniki hydraulicznego działania GB-R295SP-F służą do ochrony systemów wody pitnej przed możliwością skażenia spowodowaną zalewarowaniem zwrotnym lub ciśnieniowym przepływem zwrotnym. Budowa GA-R295SP-F jest zgodna z zaleceniami konstrukcyjnymi nr 2 wg normy DIN 1988, część 4 i zapewnia ochronę do 4 klasy ryzyka (substancje toksyczne i bardzo toksyczne, rakotwórcze i radioaktywne). Przełączanie przepływu może być dokonane siłownikiem hydraulicznym lub elektrycznym/elektronicznym.