Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DU144A1002

DU144A1002

Różnicowy zawór upustowy jest stosowany w systemach grzewczych w celu utrzymania stałego ciśnienia w instalacji przy czym nadmiar czynnika przy wzr...

Opis produktu

Różnicowy zawór upustowy jest stosowany w systemach grzewczych w celu utrzymania stałego ciśnienia w instalacji przy czym nadmiar czynnika przy wzrastającym ciśnieniu np. przy zamkniętych zaworach grzejnikowych, przepływa do przewodu powrotnego. Zawór upustowy stosuje się wszędzie tam, gdzie producent kotła wymaga zastosowania obejścia lub gdy określa minimalny przepływ przez obejście podczas pracy kotła. Zastosowanie zaworu upustowego jest szczególnie ważne tam, gdzie w systemie grzewczym znajduje się duża ilość zaworów termostatycznych. Gdy zawory termostatyczne są otwarte zawór upustowy jest zamknięty, natomiast gdy zawory przymykają się, zawór upustowy otwiera się zapewniając wymagany przepływ przez kocioł. Ponadto zastosowanie zaworu upustowego obniża szumy przepływu wynikające ze wzrostu prędkości przepływu. Zawory tego typu zmniejszają ryzyko korozji kotła spowodowane kondensacją pary wodnej na przewodzie powrotnym do kotła.

Właściwości techniczne

Opis produktu z przyłączem gwintowanym 3/4" gwint zewnętrzny
Medium woda lub woda/glikol wg VDI 2035
Maks. ciśnienie 10 bar
Ciśnienie różnicowe - zakres nastawy 0,1 ... 0,6 bar
Temp. medium 2 ... 110 oC
Kvs 2,3
Materiały
  • Korpus, przyłącza, pokrywa i pokrętło wykonane z brązu.
  • Trzpień i sprężyna ze stali nierdzewnej
  • Uszczelnienia wykonane z EPDM i NBR
  • Kapturek zabezpieczający z czerwonego tworzywa
Dodatkowy opis
  • Zachowuje minimalny przepływ przez kocioł
  • Ogranicza szumy przepływu
  • Zmniejszają ryzyko korozji
  • Ciśnienie różnicowe widoczne na pokrętle nastawczym
  • Ochrona przed zmianą nastawy
  • Nie wymaga sterowania zewnętrznego
Zakres PH 8 ... 9,5
Ciśnienie różnicowe - nastawa zablokowana 0,2 bar