Skip Ribbon Commands
Skip to main content

RV276-11/2

RV276-11/2

Zawór zwrotny do przyłącza zaworu 1 1/2"

Opis produktu

Rozłączniki hydraulicznego działania R295SA służą do ochrony systemów wody pitnej przed możliwością skażenia spowodowaną zalewarowaniem zwrotnym lub ciśnieniowym przepływem zwrotnym. Budowa GB-R295SA jest zgodna z zaleceniami konstrukcyjnymi nr 2 wg normy DIN 1988, część 4 i zapewnia ochronę do 4 klasy ryzyka (substancje toksyczne i bardzo toksyczne, rakotwórcze i radioaktywne). Przełączanie przepływu może być dokonane siłownikiem hydraulicznym lub elektrycznym/elektronicznym.