Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Dzięki temu rozszerzeniu dla Google Chrome będziesz mógł kliknąć łącza w plikach PDF CAD i uzyskać dostęp do powiązanych dokumentów z poziomu Twojej przeglądarki.

CBU146 Kompaktowy zestaw hydroforowy pompowy

CBU146 Kompaktowy zestaw hydroforowy pompowy

Kompaktowy zestaw hydroforowy z pionową pompą wysokociśnieniową stosowany jako zestaw bezpieczny do oddzielenia strefy wody pitnej od strefy z płyn...

Opis produktu

Kompaktowy zestaw hydroforowy z pionową pompą wysokociśnieniową stosowany jako zestaw bezpieczny do oddzielenia strefy wody pitnej od strefy z płynami kategorii 5 zgodnie z normą DIN EN 1717.
Zestaw jest w pełni automatyczny, całkowicie okablowany, konstrukcja modułowa składająca się z pojedynczej pompy oraz zbiornika buforowego w celu higienicznego oddzielenia wody pitnej od płynów kategorii 5 zgodnie z DIN EN 1717, zmontowany na wspólnej ramie. Modułowa konstrukcja umożliwia rozdzielenie modułów i montaż w pomieszczeniach z ograniczoną powierzchnią. Zestaw pracuje w trybie załącz/wyłącz według regulacji ciśnieniowej.

Właściwości techniczne

Spis zawartości Kompaktowy zestaw hydroforowy składa się z modułów, który można rozmontować np. do transportu
  • Zestaw hydroforowy sterowany prędkością przepływu składa się z: klasycznego zasysania, pionowej pompy wysokociśnieniowej ze wszystkimi elementami będacymi w kontakcie z medium wykonanymi ze stali nierdzewnej; standardowego silnika; zaworu zwrotnego; zaworów odcinających po stronie wlotowej i wylotowej; przeponowego naczynia wzbiorczego po stronie wylotowej; czujnika ciśnienia po stronie ciśnieniowej; tłumika drgań pomiędzy pompą a ramą; manometru; zaworu odcinającego z funkcją blokowania; orurowania ze stali nierdzewnej; przyłącza do instalacji wodociągowej 1 1/4" lub 2" (w zależności od typu); ramy z powlekanej stali
  • Samochłodząca przetwornica częstotliwości odpowiednia do wielkości silnika
  • Zbiornik buforowy z polietylenu: bez cyrkulacji, wolny wypływ zgodnie z DIN EN 13077, typ AB; przyłącze spustowe DN 150 (dysze) z wbudowanym syfonem; objętość użyteczna zgodnie z DIN 1988-500; zabezpieczenie zwrotne na zaworze pływakowym
  • Szafa rozdzielcza składa się z: zasilania poprzez złącza 3/N/PE, AC 400V, 50Hz; główny wyłącznik z funkcją blokady; transformatora 400V / 230V- 24V; czerwonego wskaźnika awarii braku zasilania wody; żółtego wskaźnika awarii: przelewu, awarii przemiennika; zabezpieczenia silnika; listew zaciskowych/zacisków z etykietami dla wszystkich przyłączy; złączy wtykowych w celu łatwego podłączenia urządzeń elektrycznych do zasilania.
  • Wiadomości przesyłane poprzez bezpotencjałowy styk dla zbiorczej informacji o błędach
Maks. temp. medium 30 oC
Maks. temperatura otoczenia 40 oC
Pompa pojedyncza
Wysokość podnoszenia pompy 60 m
Dodatkowy opis
  • Zestaw zmontowany, gotowy do montażu
  • Nie ma ryzyka skażenia mikrobiologicznego powodu higienicznej separacji wody pitnej od wody niezdatnej do picia
  • Regulacja przepływu
  • Łatwa instalacja dzięki modułowej budowie i odprowadzanie poprzez wbudowanmy syfon
  • Niezawodne działanie dzięki zbiornikowi buforowemu o objętości użytkowej wg EN 806-2

Certyfikaty i nagrody

Produkty

Typ produktu Przepływ objętościowy
Kompaktowy zestaw pompowy

CBU146-32A-060
7 m3/h

CBU146-40A-060
11 m3/h

CBU146-50A-060
19 m3/h

CBU146-65A-060
24 m3/h

CBU146-65B-060
36 m3/h

CBU146-80B-060
43 m3/h