Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Dzięki temu rozszerzeniu dla Google Chrome będziesz mógł kliknąć łącza w plikach PDF CAD i uzyskać dostęp do powiązanych dokumentów z poziomu Twojej przeglądarki.

CMT927 Regulator programowalny bezprzewodowy RF

CMT927 Regulator programowalny bezprzewodowy RF

Regulator CM927 przeznaczony jest do czasowej regulacji temperatury w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych w domach i małych budynkach. Może ...

Opis produktu

Regulator CM927 przeznaczony jest do czasowej regulacji temperatury w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych w domach i małych budynkach. Może być stosowany jako część instalacji składającej się z kotłów Kombi, palników olejowych, kotłów gazowych, pomp cyrkulacyjnych, siłowników termicznych, zaworów strefowych i elektrycznych instalacji grzewczych (<10A). Razem z innym regulatorem CM927 i modułem przekaźnikowym HC60NG może obsługiwać instalacje wielostrefowe (do 4 stref).
Regulator bezprzewodowy CM927 składa się z termostatu pomieszczeniowego CMT927A i modułu przekaźnikowego R6660D (HC60NG). Moduł przekaźnikowy połączony jest kablem z elementem sterującym (np. palnikiem kotła). Regulator powinien być zamontowany w miejscu odpowiednim zarówno dla pomiaru temperatury jak i pozbawionym zakłóceń radiowych. Sygnał radiowy regulatora nadawany jest w pasmie 868MHz.

Właściwości techniczne

Funkcje regulacji Algorytm Fuzzy Logic
Typ instalacji grzanie lub chłodzenie
Rozdzielczość czasu czas bieżący - 1 minuta, program - kroki co 10 minut
Tryb letni Tak
Optymalizacja Tak
Ilość dziennych nastaw temperatury 6
Klasyfikacja energooszczędna ErP IV
Funkcje trybu ręcznego dostępne tryby: ręczna nastawa (MAN) i zabezpieczenie przeciwmrozowe (WYŁ)
Zakres nastawy temperatury 0 ... 35 oC
Obciążenie zestyku SPDT, 24..230 Vac, 10 A rezystancyjne, 3 A indukcyjne
Zakres częstotliwości 868 ... 868,6 MHz
Odporność na blokowanie klasa odbioru 2 (ETSI EN300220-1 wersja 1.3.1)
Klasa ochrony IP30 (odbiornik i nadajnik)
Maks. wielkość przewodów 2,5 mm2
Żywotność baterii 2 lata
Źródło zasilania nadajnik (moduł pomieszczeniowy): baterie 2 x 1,5 V AA alkaliczne - dostarczane z urządzeniem; odbiornik (moduł przekaźnikowy): sieciowe 230 V, 50 Hz
Dodatkowy opis
  • podświetlenie LCD
  • automatyczna zmiana czasu lato / zima
  • program użytkownika w pamięci trwałej
  • fabryczne zestrojenie RF modułu pomieszczeniowego i przekaźnikowego
  • tryb nastaw instalatora

Produkty

Typ produktu Format czasu (nastawa fabryczna)
Tryb Przyjęcie
Funkcja Dzień Wolny
Zestaw regulacyjny: termostat tygodniowy + moduł przekaźnikowy

CMT927A1072
24 h

Akcesoria i części zamienne

HC60NG moduł przekaźnikowy

Obraz Opis Typ produktu Pobrane
Moduł przekaźnikowy R6660D1009  

CM920 Moduł pomieszczeniowy; ErP Klasa V

Obraz Opis Typ produktu Pobrane
Moduł pomieszczeniowy CMS927B1072