Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Dzięki temu rozszerzeniu dla Google Chrome będziesz mógł kliknąć łącza w plikach PDF CAD i uzyskać dostęp do powiązanych dokumentów z poziomu Twojej przeglądarki.

SDC/DHC Regulator pogodowy do instalacji kotłowych i węzłów cieplnych

SDC/DHC Regulator pogodowy do instalacji kotłowych i węzłów cieplnych

Mikroprocesorowy regulator z pogodową regulacją temperatury z wbudowanym programem aplikacyjnym. Konfiguracja systemu dzięki 15 różnym parametrom. ...

Opis produktu

Mikroprocesorowy regulator z pogodową regulacją temperatury z wbudowanym programem aplikacyjnym. Konfiguracja systemu dzięki 15 różnym parametrom. Możliwość zdalnego dostępu poprzez aplikację i bramkę internetową.
Zastosowanie we wszystkich aplikacjach kotłowych i węzłach cieplnych z poniższymi elementami:
  • bezpośrednie obiegi grzewcze z pompą
  • palnikiem kotła
  • zasobnikiem ciepłej wody
  • zaworem wymiennika

Właściwości techniczne

Typ regulacji wybór aplikacji według określonego kodu i dopasowanie parametrami do istniejących wymagań; lub brak wyboru kodu, a jedynie określenie odpowiednich parametrów danej aplikacji
Tryb działania bez programu czasowego, tryb ekonomiczny, letni, ręczny lub automatyczny
Funkcje czasowe tygodniowy program czasowy grzania, tygodniowy program dostępności ciepłej wody, 15 różnych okresów
Wyjścia wszystkie wyjścia przekaźnikowe z obciążalnością styków maks. 2A 250V
  • Standardowe wyjścia przekaźnikowe na pompy i zawory są sterowane według wybranej aplikacji; dla zaworów mieszających potrzeba 2 wyjść przekaźnikowych
  • Wybór dodatkowych funkcji wyjść przekaźnikowych (nie dla wszystkich modeli) należy zdefiniować w parametrach
Typ czujnika NTC 20 kohm
Opis systemu Bus
  • Możliwość działania w zestawie do maks. 5 regulatorów SMILE, oraz do 3 modułów pokojowych na jeden regulator; maks. długość przewodu bus 100 m; regulator może sterować również samodzielnie.
  • Wszystkie modele posiadają funkcję współpracy z kotłami OpenTherm, z wyjątkiem SDC3-40..
Klasa ochrony IP30
Maks. temperatura otoczenia 50 oC
Klasyfikacja energooszczędna ErP VI
Zasilanie 230 Vac | 5.8 VA
Baterie dołączono 3VLi
Dodatkowy opis Jednym z wejść regulatora jest styk impulsowy, którego można go zastosować np. do naliczania czasu pracy. Określając w parametrach ilość impulsów, przy określonej wartości załączają się pompy lub palniki kotłów.

Certyfikaty i nagrody

Powiązane materiały

Produkty

Typ produktu Wyjście palnika
Obieg grzewczy
Ciepła woda użytkowa
Dodatkowe wyjście
Wejścia
Regulator bez podstawy montażowej, wymagane akcesoria montażowe

SDC3-10N
1 stopniowe pompa pompa ładująca 4 (1 var.)

SDC3-40N
1x: zawór mieszający + pompa 4 (1 var.)

SDC7-21N
1/2 stopniowe 1x: zawór mieszający + pompa; pompa pompa ładująca 6 (SDC 1v DHC 3v)

SDC9-21N
1/2 stopniowe 1x: zawór mieszający + pompa; pompa pompa ładująca 2 wolne wyjścia 11 (3 var.)

SDC12-31N
1/2 stopniowe 2x: zaw. mieszające + pompy; pompa pompa ładująca 2 wolne wyjścia 12 (3 var.)

Akcesoria i części zamienne

Czujniki

Obraz Opis Typ produktu Pobrane
Czujnik temperatury zasilania obiegu grzewczego SF20-B54  
Czujnik temperatury wody, NTC, zanurzeniowy, bez osłony (135 mm) VF20-1B54NW  
Czujnik temperatury wody, NTC, zanurzeniowy, bez osłony (300 mm) VF20-3B54NW  
Czujnik temperatury wody NTC, kablowy KTF20-65-2M  
Czujnik pokojowy RF20  

Zdalny nastawnik temperatury z funkcjami: pomiar temperatury, tryb nocny, dzienny i automatyczny

Obraz Opis Typ produktu Pobrane
Zdalny moduł pomieszczeniowy z nastawnikiem i czujnikiem (2) SDW10EE  

Cyfrowy nastawnik temperatury z funkcjami z wyświetlaczem, czujnikiem temperatury, z dostępem do funkcji regulatora co

Obraz Opis Typ produktu Pobrane
Nastawnik z wyświetlaczem SDW30N  

Osłony do nastawników

Obraz Opis Typ produktu Pobrane
Osłona do SDW10.. TG510A  
Osłona do SDW30.. TG511A  

Akcesoria montażowe

Obraz Opis Typ produktu Pobrane
Podstawa montażowa naścienna SWS-12  
Podstawa montażowa panelowa SCS-12  
Komplet listew zaciskowych do regulatora Smile (wersja - N) TBS-smile-1kit  

Akcesoria do mobilnego sterowania Smile Connect

Obraz Opis Typ produktu Pobrane
Bramka do mobilnego sterowania z aplikacją SCN-10  
Zestaw montażowy dla instalatora, do wstępnego uruchomienia SCI-10  
Pendrive WiFi dla SCN-10 SCW-10  

Akcesoria do komunikacji wewnętrznej Room Connect; ErP Class VIII

Obraz Opis Typ produktu Pobrane
Do komunikacji WiFi pomiędzy regulatorem Smile a HCE80, HR92, HCF82, T87RF; razem z kablem. SRC-10