Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Dzięki temu rozszerzeniu dla Google Chrome będziesz mógł kliknąć łącza w plikach PDF CAD i uzyskać dostęp do powiązanych dokumentów z poziomu Twojej przeglądarki.

TM200SOLAR Termostatyczny zawór mieszający do instalacji solarnych

TM200SOLAR Termostatyczny zawór mieszający do instalacji solarnych

Termostatyczne zawory mieszające typu TM200 są stosowane w centralnym zasilaniu wody użytkowej w instalacji solarnej z zasobnikami o podwójnym źród...

Opis produktu

Termostatyczne zawory mieszające typu TM200 są stosowane w centralnym zasilaniu wody użytkowej w instalacji solarnej z zasobnikami o podwójnym źródle zasilania.
W instalacjach, w których system zasilania zawiera obieg cyrkulacyjny goracej wody, należy w tym obiegu zastosować zawór zwrotny. Pozwala to uniknąć cofania się zimnej wody i obniżenia temperatury wypływu z zaworu mieszającego.

Właściwości techniczne

Medium Woda
Typ przyłącza gw. zewnętrzne
Maks. temp. medium 110 oC
Zakres nastawy temperatury 30 ... 60 oC
Materiał korpusu mosiądz odporny na odcynkowanie
Wykończenie powierzchni niklowana
Dodatkowy opis
  • Element termiczny o wysokiej czułości na temperaturę otaczającej wody, nawet przy małych przepływach
  • Prosty sposób nastawy temperatury zmieszania wody
  • Zabezpieczenie przed poparzeniem - wejście gorącej wody jest automatycznie odcinane w przypadku gdy wejście zimnej wody ustaje, a temperatura wody zmieszanej wzrośnie o 10 K powyżej temperatury nastawy
  • Wejście zimnej wody jest automatycznie odcięte, gdy przerwany zostanie dopływ wody gorącej
  • Zawór spełnia wymagania KTW dla wody pitnej
  • Wewnętrzne elementy wykonane z materiałów odpornych na osiadanie kamienia

Produkty

Typ produktu
Zawór z przyłączami gwintowanymi

TM200SOLAR-3/4A