Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Dzięki temu rozszerzeniu dla Google Chrome będziesz mógł kliknąć łącza w plikach PDF CAD i uzyskać dostęp do powiązanych dokumentów z poziomu Twojej przeglądarki.

TM300SOLAR Termostatyczny zawór mieszający do cwu w instal. solarnych

TM300SOLAR Termostatyczny zawór mieszający do cwu w instal. solarnych

Termostatyczne zawory mieszające są stosowane do centralnej regulacji zasilania ciepłej wody użytkowej w systemach solarnych, w układach z dwoma źr...

Opis produktu

Termostatyczne zawory mieszające są stosowane do centralnej regulacji zasilania ciepłej wody użytkowej w systemach solarnych, w układach z dwoma źródłami energii.
W miejscach, w których system zasilania wodą zawiera obieg cyrkulacyjny gorącej wody, należy zamontować zawór zwrotny. Pozwala to uniknąć cofania się zimnej wody i chłodzenia wymieszanej wody na wylewach.

Właściwości techniczne

Medium Woda
Typ przyłącza gw. zewnętrzne
Maks. temp. medium 110 oC
Zakres nastawy temperatury 30 ... 60 oC
Materiał korpusu mosiądz odporny na odcynkowanie
Wykończenie powierzchni niklowana
Dodatkowy opis
  • Element termiczny o wysokiej czułości na temperaturę wody, nawet przy małych przepływach
  • Łatwy sposób nastawy temperatury wody zmieszanej
  • Zabezpieczenie przed poparzeniem - wejście gorącej wody jest automatycznie odcięte, gdy przerwany zostanie dopływ zimnej wody, pod warunkiem, że temperatura na wejściu gorącej wody jest o co najmniej 10 K większa niż temperatura wody zmieszanej
  • Wejście zimnej wody jest automatycznie odcinane, gdy zostanie przerwany dopływ gorącej wody
  • Zawór spełnia wymagania zaleceń KTW dla wody użytkowej
  • Wewnętrzne elementy odporne na osadzanie się kamienia

Produkty

Typ produktu
Zawór z przyłączami gwintowanymi

TM300SOLAR-3/4A