Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Dzięki temu rozszerzeniu dla Google Chrome będziesz mógł kliknąć łącza w plikach PDF CAD i uzyskać dostęp do powiązanych dokumentów z poziomu Twojej przeglądarki.

TM50 Termostatyczny zawór mieszający do instalacji c.w.u.

TM50 Termostatyczny zawór mieszający do instalacji c.w.u.

Termostatyczny zawór mieszający TM50 reguluje temperaturę wody i ma zastosowanie: - w centralnej regulacji zasilania ciepłej wody użytkowej lub bez...

Opis produktu

Termostatyczny zawór mieszający TM50 reguluje temperaturę wody i ma zastosowanie: - w centralnej regulacji zasilania ciepłej wody użytkowej lub bezpośrednio przy odbiornikach, albo dla podgrzewania wody z wykorzystaniem energii słonecznej w układzie z dwoma źródłami energii, w systemach grzewczych z ogrzewaniem podłogowym lub do ograniczania temperatury powrotu do kotła. W miejscach, w których system zasilania wody zawiera obieg cyrkulacyjny gorącej wody, należy zamontować zawór zwrotny KB 191 (patrz akcesoria), który pozwala uniknąć cofania się zimnej wody i chłodzenia wymieszanej wody na odbiorze.

Właściwości techniczne

Medium woda
Typ przyłącza gw. zewnętrzne
Maks. temp. medium 90 oC
Zakres nastawy temperatury 30 ... 60 oC
Materiał korpusu mosiądz odporny na odcynkowanie
Dodatkowy opis
  • element termiczny o wysokiej czułości na temperaturę otaczającej go wody, nawet przy małych przepływach,
  • prosty sposób nastawy wartości temperatury
  • zabezpieczenie przed poparzeniem - wejście gorącej wody jest automatycznie odcinane, gdy zostanie przerwany dopływ zimnej wody pod warunkiem, że temperatura na wejściu gorącej wody jest co najmniej 10 K większa niż temperatura wody zmieszanej,
  • wejście zimnej wody jest automatycznie odcinane, przy przerwaniu dopływu wody gorącej,
  • opcje z zaworami zwrotnymi dla zimnej i ciepłej wody
  • wewnętrzne elementy zaworu wykonane z materiałów odpornych na osadzanie się kamienia.

Produkty

Typ produktu
Wersja standardowa, bez przyłączy

TM50-1/2E

Akcesoria i części zamienne

Akcesoria

Obraz Opis Typ produktu Pobrane
Zabezpiecza systemy z obwodami cyrkulacyjnymi gorącej wody przed cofaniem się zimnej wody i schładzaniem zmieszanej wody na wyjściach KB191-3/4