Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Dzięki temu rozszerzeniu dla Google Chrome będziesz mógł kliknąć łącza w plikach PDF CAD i uzyskać dostęp do powiązanych dokumentów z poziomu Twojej przeglądarki.

TM50SOLAR Termostatyczny zawór mieszający do instalacji solarnych

TM50SOLAR Termostatyczny zawór mieszający do instalacji solarnych

Termostatyczne zawory mieszające typu TM50 są stosowane w centralnym zasilaniu wody użytkowej w instalacji solarnej z zasobnikami o podwójnym źródl...

Opis produktu

Termostatyczne zawory mieszające typu TM50 są stosowane w centralnym zasilaniu wody użytkowej w instalacji solarnej z zasobnikami o podwójnym źródle zasilania.
W instalacjach, w których system zasilania zawiera obieg cyrkulacyjny gorącej wody, należy w tym obiegu zastosować zawór zwrotny. Pozwala to uniknąć cofania się zimnej wody i obniżenia temperatury wypływu z zaworu mieszającego.

Właściwości techniczne

Medium Woda
Typ przyłącza gw. zewnętrzne
Maks. temp. medium 110 oC
Zakres nastawy temperatury 30 ... 60 oC
Materiał korpusu mosiądz odporny na odcynkowanie
Dodatkowy opis
  • Element termiczny o wysokiej czułości na temperaturę otaczającej wody, nawet przy małych przepływach
  • Prosty sposób nastawy temperatury zmieszania wody
  • Zabezpieczenie przed poparzeniem - wejście gorącej wody jest automatycznie odcinane w przypadku gdy wejście zimnej wody ustaje, a temperatura wody zmieszanej wzrośnie o 10 K powyżej temperatury nastawy
  • Wejście zimnej wody jest automatycznie odcięte, gdy przerwany zostanie dopływ wody gorącej
  • Wersja TM50SOLAR-1/2 ERV z wbudowanymi zaworami zwrotnymi
  • Zawór spełnia wymagania KTW dla wody pitnej
  • Wewnętrzne elementy wykonane z materiałów odpornych na osiadanie kamienia

Produkty

Typ produktu
Wersja standardowa

TM50SOLAR-1/2E