Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Braukmann ochrona systemu grzewczego

Nie można z góry zakładać, że sprawność ogrzewania jest niezagrożona. Aby układ grzewczy działał długo i sprawnie, niezbędne jest uzdatnianie wody grzewczej. Powodem jest fakt, że od jej składu w dużym stopniu zależy bezproblemowe działanie układu grzewczego. Idealnie uzdatniona woda grzewcza zapobiega powstawaniu kamienia kotłowego, korozji i zamulaniu. Wymagania dotyczące wody grzewczej podano szczegółowo w wytycznych VDI 2035.

 

Ponadto woda pitna musi być chroniona przed skażeniem wodą grzewczą zgodnie z obowiązującą normą DIN EN1717. Norma ta wymaga, aby na potrzeby napełniania układu grzewczego stosowany był zawór ochronny, który zapewni niezawodną separację wody grzewczej i wody pitnej. Powodem jest fakt, że zwłaszcza podczas uzupełniania układu za pomocą tymczasowo podłączonego węża istnieje ryzyko przedostania się wody grzewczej do wody pitnej.

Korzyści

Zastosowania i produkty

Resideo działa jako partner systemowy w dziedzinie układów grzewczych, na których można polegać. Nasze innowacyjne, wysokiej jakości produkty umożliwiają tworzenie rozwiązań z elementów pochodzących z jednego źródła i od dawna zapewniają wysoki poziom zadowolenia klientów.

Ochrona przed cieczami kategorii 3
Ochrona przed cieczami kategorii 4
Grupa/typ zgodnie z normą DIN EN 1717
Zawiera reduktor ciśnienia
Zawiera zawór odcinający
Połączenie
Grupa/typ zgodnie z VDI 2035
Z wkładem zmiękczającym
Z wkładem odsalającym
Zoptymalizowane utrzymanie dzięki koncepcji wysokiej prędkości
Odszlamianie i odgazowywanie
Instalacja oparta na rurociągu
Instalacja oparta na kranach
Inteligentne monitorowanie
Ochrona wody pitnej
Ochrona instalacji

NK295C

NK300S
Refilling combination with demineralisation
NK300SE-SOFT
Refill combination
NK300SE-VE
Separator powietrza i osadów
HF49
Magnetic Heating Filter
MHF49
CA BA BA BA
R 1/2“ R 1/2“ R 1/2“ R 1/2“ R 1“ CU 22+28mm