Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CBU144-50A-052

CBU144-50A-052

Kompaktowy zestaw hydroforowy jednopompowy CBU144 jest urządzeniem zapewniającym oddzielenie wody pitnej od płynów kategorii 5 zgodnie z DIN EN 171...

Opis produktu

Kompaktowy zestaw hydroforowy jednopompowy CBU144 jest urządzeniem zapewniającym oddzielenie wody pitnej od płynów kategorii 5 zgodnie z DIN EN 1717 z wolnym wypływem typu AB z pionową pompą wysokociśnieniową. Do zastosowania np. w gaśniczych systemach przeciwpożarowych zgodnie z DIN 14462 oraz DIN1988-600, rzeźniach, laboratoriach biologicznych.
Zestaw jest w pełni automatyczny, całkowicie okablowany z funkcją rezerwową, konstrukcja modułowa składająca się z dwóch systemów pompowych oraz zbiornika buforowego w celu higienicznego oddzielenia wody pitnej od płynów kategorii 5 zgodnie z DIN EN 1717, zmontowany na wspólnej ramie. Modułowa konstrukcja umożliwia rozdzielenie modułów i montaż w pomieszczeniach z ograniczoną powierzchnią. Zestaw pracuje w trybie załącz/wyłącz według regulacji ciśnieniowej.

Właściwości techniczne

Spis zawartości Kompaktowy zestaw hydroforowy składa się z modułów, które można rozmontować np. do transportu.
  • Zestaw hydroforowy jednopompowy posiada jedną pompę, jednostkę sterującą, zawory oraz podłączone orurowanie. Zestaw posiada wyłącznik ciśnieniowy (presostat) oraz czujnik temperatury, okablowane i ustawione na wartości fabryczne.
  • Zbiornik buforowy posiada urządzenie napełniające i spłukujące wraz z funkcjami monitorowania poziomu, przepełnienia zbiornika oraz pracy na sucho. Wszystkie elementy zestawu są zmontowane i ustawione fabrycznie. Elementy elektryczne są połączone z jednostką sterującą zestawu połączeniami wtykowymi co ułatwia rozłączanie w w przypadku takie potrzeby.
  • Wspólna rama, na której zmontowane sa wszystkie elementy zestawu ułatwia transport z możliwością przenoszenia go standardowym wózkiem widłowym. Pompy oraz rama są wyposażone w tłumiki drgań.
Maks. temp. medium 30 oC
Maks. temperatura otoczenia 40 oC
Przepływ objętościowy 18 m3/h
Pompa pojedyncza
Wysokość podnoszenia pompy 52 m
Dodatkowy opis
  • Najwyższy poziom zabezpieczenie antyskażeniowego kategorii 5
  • Zestaw zmontowany, gotowy do montażu
  • Nie ma ryzyka skażenia mikrobiologicznego powodu higienicznej separacji wody pitnej od wody niezdatnej do picia
  • Higienicznie nieszkodliwy dzięki automatycznemu napełnianiu i przepłukiwaniu certyfikowanemu przez DVGW według KTW i WW270
  • Łatwa instalacja dzięki modułowej budowie i odprowadzanie poprzez wbudowany syfon
  • Niezawodne działanie dzięki zbiornikowi buforowemu z objętością użytkową zgodnie z normą DIN 1988-500
  • Dzięki budowie i funkcji bezpieczne działanie w przypadku pożaru zgodnie z DIN 14462: 2011-08