Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TKA295

TKA295

Zestaw testowy Komputer pomiarowy z odczytem cyfrowym, zasilany bateryjne. Dostarczany w futerale z akcesoriami, idealny do serwisu urządzeń klasy BA

Opis produktu

Zespół napełniający NK300S stosowany jest do napełniania i uzupełniania zamkniętych systemów grzewczych zgodnie z normą DIN EN 12828:2014-07. Zespół napełniający może być zamontowany bezpośrednio na zasilaniu wody pitnej zgodnie z normą PN 1717. Zespół napełniający składa się z zaworu antyskażeniowego z zabezpieczeniem typu BA, regulatora ciśnienia i dwóch zaworów odcinających. Zespół napełniający stosowany jest do uzupełniania instalacji grzewczych zgodnie z wymaganiami norm.