Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Dzięki temu rozszerzeniu dla Google Chrome będziesz mógł kliknąć łącza w plikach PDF CAD i uzyskać dostęp do powiązanych dokumentów z poziomu Twojej przeglądarki.

NK295C Zespół napełniający do grzewczych systemów zamkniętych

NK295C Zespół napełniający do grzewczych systemów zamkniętych

Zespół napełniający NK295S stosowany jest do napełniania i uzupełniania zamkniętych systemów grzewczych zgodnie z normą DIN EN 12828:2014-07...

Opis produktu

Zespół napełniający NK295S stosowany jest do napełniania i uzupełniania zamkniętych systemów grzewczych zgodnie z normą DIN EN 12828:2014-07. Zespół napełniający może być zamontowany bezpośrednio na zasilaniu wody pitnej zgodnie z normą PN 1717. Zespół napełniający składa się z zaworu antyskażeniowego z zabezpieczeniem typu CA, regulatora ciśnienia i dwóch zaworów odcinających. Zespół napełniający stosowany jest do uzupełniania instalacji grzewczych zgodnie z wymaganiami norm. 

Właściwości techniczne

Medium woda bez inhibitorów
Pozycja montażu poziomy
Zakres nastawy ciśnienia 1,5 ... 6 bar
Maks. temp. medium 65 oC
Materiały Korpus mosiężny odporny na odcynkowanie, przyłącze zrzutowe, wkład regulatora, wkład zaworu oraz osłona sprężyny wykonane z wysokojakościowego tworzywa, zawory zwrotne z wysokojakościowego tworzywa, uszczelnienie z NBR, sprężyna ze stali sprężynowej, izolacja termiczna z pianki EPP.
Dodatkowy opis
 • Stałe połączenie z przewodem wodociągowym zgodnie z EN1717 przy pomocy węża lub stałego przewodu
 • Optymalna ochrona systemu zasilania wodą pitną do 3 kategorii płynów
 • Spełnia zalecenia KTW dla pitnej wody
 • Niezawodny regulator ciśnienia
 • Regulator ciśnienia redukuje ciśnienie do wartości zadanej niezależnie od fluktuacji ciśnienia na wejściu
 • Nastawne ciśnienie wyjściowe bezpośrednio widoczne na manometrze
 • Korpus mosiężny odporny na odcynkowanie
 • Małe spadki ciśnienia
 • Zwarta konstrukcja
 • Różnorodne sposoby połączenia z instalacją grzewczą
 • Nie wymaga częstego serwisu
Maks. ciśn. wlotowe 10 bar
Min. ciśnienie wejściowe 1,5 bar
Kategoria płynu (EN1717) klasa 3

Produkty

Typ produktu
Wersja standardowa

NK295C-1/2A

Akcesoria i części zamienne

Części zamienne

Obraz Opis Typ produktu Pobrane
wkład zaworu, do izolatora przepływu zwrotnego CA295 KECA295