Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Distribútori

Bratislava

Agua Bratislava
Hraničná 16
Bratislava
Telefon 02/5341 7303
www.agua.sk
info@agua.sk
Empíria - Pavol Maráček
Vajnorská 127 B
Bratislava
Telefon 02/4910 8913
www.empiria.sk
bratislava@empiria.sk
Empíria - Pavol Maráček
Kopčianska 2984/90C
Bratislava
Telefon 0904 635 868
www.empiria.sk
expressba2@empiria.sk
Gienger s.r.o.
Elektrárenská 1
Bratislava
Telefon 02/3211 1060
www.gienger.sk
gienger.ba@gienger.sk
KVIP s.r.o.
Púchovská16
Bratislava
Telefon 0911 900 120
www.kvip.sk
bratislava@kvip.sk
KVIP s.r.o.
Vajnorská 89
Bratislava
Telefon 0911 037 453
www.kvip.sk
bratislava2@kvip.sk
Ľuboš Farkaš ĽŠ
Kollárova 6
Modra
Telefon 0903/131 916
lubosfarkas@gmail.com
Maxtra Control s.r.o.
Nobelova 3/A
Bratislava
Telefon 0918/341 007
www.maxtracontrol.sk
odbytba@maxtracontrol.sk
Meta-Gas, s.r.o.
Prievozská 38
Bratislava
Telefon 02/5341 7088
www.metagas.sk
bratislava@metagas.sk
Ptáček veľkoobchod
Pestovateľská 1
Bratislava
Telefon 02/4820 7800
www.ptacek.sk
bratislava@ptacek.sk
Ptáček veľkoobchod
Devínska Nová Ves 7836
Bratislava
Telefon 02/48 207 905
www.ptacek.sk
bratislava.bory@ptacek.sk
Triangel s r.o.
Tomášiková 35
Bratislava
Telefon 02/4910 3040
www.triangel-ba.sk
triangel@triangel-ba.sk

Stredné Slovensko

Empíria - Pavol Maráček
M.R.Štefánika 97
Žilina
Telefon 041/2866813
www.empiria.sk
zilina@empiria.sk
Empíria - Pavol Maráček
Zvolenská cesta 23
Banská Bystrica
Telefon 048/3260731
www.empiria.sk
b.bystrica@empiria.sk
Empíria - Pavol Maráček
Nová 211/5
Lučenec
Telefon 0911 659 543
www.empiria.sk
expresslc@empiria.sk
Empíria - Pavol Maráček
Lokca 597
Lokca
Telefon 0911 880 201
www.empiria.sk
expresslk@empiria.sk
Gienger s.r.o.
Kukučínova 2346
Kysucké Nové Mesto
Telefon 041/4220070
www.gienger.sk
gienger.knm@gienger.sk
Gienger s.r.o.
Kamenná 3823/3
Žilina
Telefon 0911 019314
www.gienger.sk
gienger.za@gienger.sk
INŠTALAD S.r.o.
Rudina 474
Rudina
Telefon 0903 955 312
www.instalad.sk
instalad2006@gmail.com
KVIP s.r.o.
Ul. 1. mája 4312
Liptovský Mikuláš
Telefon 0911 025 227
www.kvip.sk
liptovskymikulas@kvip.sk
KVIP s.r.o.
Bystrická cesta 45
Ružomberok
Telefon 0911 025 221
www.kvip.sk
ruzomberok@kvip.sk
KVIP s.r.o.
Kragujevská 9
Žilina
Telefon 0910 772 664
www.kvip.sk
zilina@kvip.sk
KVIP s.r.o.
Priemyselná 2
Žiar nad Hronom
Telefon 0911 037 451
www.kvip.sk
ziarnadhronom@kvip.sk
KVIP s.r.o.
Kremnička 7
Banská Bystrica
Telefon 0903 281 148
www.kvip.sk
banskabystrica@kvip.sk
Maxtra Control s.r.o.
M. Pišúta 4
Liptovský Mikuláš
Telefon 044/5570 869
www.maxtracontrol.sk
odbytlm@maxtracontrol.sk
Meta-Gas, s.r.o.
Sládkovičova 88
Banská Bystrica
Telefon 048/4162221
www.metagas.sk
banskabystrica@metagas.sk
Meta-Gas, s.r.o.
Škultétyho 78
Žilina
Telefon 041/7233030
www.metagas.sk
zilina@metagas.sk
Miroslav Bakala - ATTACK PREDAJŇA
Priekopská 53
Martin - Priekopa
Telefon 043/4288 794
www.attack-predaj.sk
bakala@stonline
Ptáček veľkoobchod
Zvolenská cesta 25
Banská Bystrica
Telefon 048/4726411
www.ptacek.sk
bbystrica@ptacek.sk
Ptáček veľkoobchod
Sučianska cesta 29
Martin
Telefon 043/4223220
www.ptacek.sk
martin@ptacek.sk
Ptáček veľkoobchod
Martina Rázusa 8346/108
Žilina
Telefon 041/70 74 815
www.ptacek.sk
zilina@ptacek.sk
Ptáček veľkoobchod
Rosinská 8584/17C
Žilina
Telefon 041/70 74 839
www.ptacek.sk
zilina@ptacek.sk
Ptáček veľkoobchod
Polom 1202
Námestovo
Telefon 043/55 26 312
www.ptacek.sk
namestovo@ptacek.sk
Ptáček veľkoobchod
Ul. 1.Mája 4313
Liptovský Mikuláš
Telefon 0918 156 760
www.ptacek.sk
lmikulas@ptacek.sk
Ptáček veľkoobchod
Priemyselná 507
Ladomerská Vieska
Telefon 045/5400064
www.ptacek.sk
ziar@ptacek.sk
Ptáček veľkoobchod
Lučenecká cesta 8938
Zvolen
Telefon 045/5552511
www.ptacek.sk
zvolen@ptacek.sk
TZB-Market, s.r.o.
Lieskovská cesta 616
Zvolen - Lieskovec
Telefon  0904/951 101
www.tzbmarket.sk
zvolen@tzbmarket.sk
VRŽĎAK kúrenie, voda, plyn s.r.o.
Pri Rajčanke 2897/37
Žilina
Telefon 0907 778 759
t.vrzdak@gmail.com

Východné Slovensko

Empíria - Pavol Maráček
Teplická 4902
Poprad
Telefon 052/3213514
www.empiria.sk
poprad@empiria.sk
Empíria - Pavol Maráček
Prešovská cesta 77
Košice
Telefon 055/3210313
www.empiria.sk
kosice@empiria.sk
Empíria - Pavol Maráček
Budovateľská 34/D
Prešov
Telefon 051/7562 951
www.empiria.sk
presov@empiria.sk
Gienger Granit, s.r.o.
Rampová 6
Košice
Telefon 055/79 96 003
www.granitpresov.sk
kosice@granitpresov.sk
Gienger Granit, s.r.o.
Jilemnického 3
Prešov
Telefon 051/7715487
www.granitpresov.sk
presov@granitpresov.sk
KVIP s.r.o.
Pri prachárni 18
Košice
Telefon 0903 268 862
www.kvip.sk
kosice@kvip.sk
KVIP s.r.o.
Strojnícka 18
Prešov
Telefon 0911 713 555
www.kvip.sk
presov@kvip.sk
Meta-Gas, s.r.o.
Holubyho 12
Košice
Telefon 055/6783669
www.metagas.sk
kosice@metagas.sk
MIDAM spol. s r.o.
Poľská 7
Košice
Telefon 055/623 32 23
www.midam.sk
obchod@midam.sk
MIRAD, s.r.o.
Hraničná 5300
Poprad
Telefon 052/77 67 162
www.mirad.sk
michal.kanuk@mirad.sk
MIRAD, s.r.o.
Družstevná 338/1
Giraltovce
Telefon 0903/101 510
www.mirad.sk
elkojur@stonline.sk
MIRAD, s.r.o.
Bardejovská 23
Prešov-Lubotice
Telefon 051/7764720
www.mirad.sk
mirad@mirad.sk
Miroslav Bakala - ATTACK PREDAJŇA
Duklianska 19
Prešov
Telefon 051/776 1674
www.attack-predaj.sk
presov@attack-predaj.sk
Ptáček veľkoobchod
Štefánikova 4214
Bardejov
Telefon 0905 558 118
www.ptacek.sk
bardejov@ptacek.sk
Ptáček veľkoobchod
Ľubochnianska 18A
Ľubotice-Šarišské Lúky
Telefon 052/7754 913
www.ptacek.sk
presov@ptacek.sk
Ptáček veľkoobchod
Prešovská cesta 4
Košice
Telefon 055/6005011
www.ptacek.sk
kosice@ptacek.sk
Ptáček veľkoobchod
Partizánska 1849
Poprad
Telefon 052/4314211
www.ptacek.sk
poprad@ptacek.sk
Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o.
Donská 1
Poprad
Telefon 052/7883353
www.aquaterm.sk
aquaterm@aquaterm.sk
Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o.
Laborecká 4
Humenné
Telefon 057/77 50 473
www.aquaterm.sk
kava@aquaterm.sk
Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o.
M.R. Štefánika 85
Trebišov
Telefon 056/68 83 981
www.aquaterm.sk
carny@aquaterm.sk

Západné Slovensko

Empíria - Pavol Maráček
Zavarská 10/L
Tranva
Telefon 0911 168 870
www.empiria.sk
trnava@empiria.sk
Empíria - Pavol Maráček
Severná 2423/29
Prievidza
Telefon 046/5155 310
www.empiria.sk
prievidza@empiria.sk
Empíria - Pavol Maráček
Sedličná 3057
Trenčianske Stankovce
Telefon 032/2851 631
www.empiria.sk
trencin@empiria.sk
Empíria - Pavol Maráček
Knappova 861/1
Nitra
Telefon 037/2866 711
www.empiriask.sk
nitra@empiriask.sk
Empíria - Pavol Maráček
Priemyselná 12
Piešťany
Telefon 033/7970 111
www.empiria.sk
empiria@empiria.sk
Gienger s.r.o.
Bratislavská cesta 8
Trnava
Telefon 033/3214 461
www.gienger.sk
trnava@gienger.sk
Gienger s.r.o.
Sokolovská 3967/2
Levice
Telefon 036/3214 415
www.gienger.sk
levice@gienger.sk
Gienger s.r.o.
Rastislavova 4
Nitra - Lužianky
Telefon 037/7411 303
www.gienger.sk
gienger.ni@gienger.sk
Gienger s.r.o.
Dvorská cesta 23
Nové Zámky
Telefon 035/3214 412
www.gienger.sk
novezamky@gienger.sk
KVIP s.r.o.
Turá Lúka 240
Myjava
Telefon 0902 927 612
www.kvip.sk
turaluka@kvip.sk
KVIP s.r.o.
Pri kalvárii 12
Trnava
Telefon 0911 025 219
www.kvip.sk
trnava@kvip.sk
KVIP s.r.o.
Mostná 13
Nitra 
Telefon 0911 025 214
www.kvip.sk
nitra@kvip.sk
KVIP s.r.o.
Ku Bratke 11
Levice
Telefon 0911 025 217
www.kvip.sk
levice@kvip.sk
KVIP s.r.o.
Ľudovíta Stárka 16
Trenčín
Telefon 0911/793 062
www.kvip.sk
trencin@kvip.sk
Maxtra Control s.r.o.
Nešporova 6
Šaľa
Telefon 031/7701 842
www.maxtracontrol.sk
maxtraco@maxtracontrol.sk
Mertop s.r.o.
Bratislavská 441/20
Dubnica nad Váhom
Telefon 042 4424 253
www.mertop.sk
mertop@mertop.sk
Meta-Gas, s.r.o.
Puškinova 1529/15
Galanta
Telefon 031/7732211
www.metagas.sk
galanta@metagas.sk
Meta-Gas, s.r.o.
Nová 9
Trnava
Telefon 033/53 31 887
www.metagas.sk
trnava@metagas.sk
Meta-Gas, s.r.o.
Priemyselná 45
Senica
Telefon 034/6542140
www.metagas.sk
senica@metagas.sk
Meta-Gas, s.r.o.
Hlavná 681
Šaľa
Telefon 031/771 7220
www.metagas.sk
sala@metagas.sk
Meta-Gas, s.r.o.
Nám.Kossutha 1
Komárno
Telefon 035/772 0606
www.metagas.sk
komarno@metagas.sk
Meta-Gas, s.r.o.
Mestský Majer 2
Levice
Telefon 036/631 9145
www.metagas.sk
levice@metagas.sk
Meta-Gas, s.r.o.
Považská 18
Nové Zámky
Telefon 035/6403110
www.metagas.sk
novezamky@metagas.sk
Meta-Gas, s.r.o.
Rázusová 2
Nitra
Telefon 037/653 7001
www.metagas.sk
nitra@metagas.sk
Miroslav Bakala - ATTACK PREDAJŇA
Bratislavská 17/A
Nitra
Telefon 0918 655 300
www.attack-predaj.sk
nitra@attackpredajna.sk
Miroslav Baláž - MBR
Ľudovíta Stárka 2855
Trenčín
Telefon 0948/029 934
www.obchodmbr.sk
igor.dolnak@obchodmbr.sk
Ptáček veľkoobchod
Kukučínkova 718
Trenčín
Telefon 032/7481 911
www.ptacek.sk
trencin@ptacek.sk
Ptáček veľkoobchod
Zlievárenská
Trnava
Telefon 033/2901 410
www.ptacek.sk
trnava@ptacek.sk
Ptáček veľkoobchod
Podjazdová 12
Prievidza
Telefon 046/5198 512
www.ptacek.sk
prievidza@ptacek.sk
Ptáček veľkoobchod
Železničná 363/120
Senica
Telefon 0905 423 219
www.ptacek.sk
senica@ptacek.sk
Ptáček veľkoobchod
Levická1604
Nitra
Telefon 0918 148 521
www.ptacek.sk
nitra@ptacek.sk
Ptáček veľkoobchod
Bratislavská 2155/41A
Šamorín
Telefon 0915 856 118
www.ptacek.sk
samorin@ptacek.sk
Ptáček veľkoobchod
Dopravná 19
Piešťany
Telefon 0917 495 242
www.ptacek.sk
piestany@ptacek.sk
Ptáček veľkoobchod
Považské Podhradie 463
Považská Bystrica
Telefon 0917 255 990
www.ptacek.sk
povbystrica@ptacek.sk
Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o.
Štúrova 51/A
Nitra
Telefon 037/6550 509
www.aquaterm.sk
kupelnenr@aquaterm.sk
TZB-Market, s.r.o.
Levická 7
Nitra
Telefon 037/733 13 60
www.tzbmarket.sk
obchod@tzbmarket.sk