Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Smart Home sikkerhetsløsning

Sikkerhets- og farevarsel i og for hjemmet inkluderer beskyttelse mot ulike farer som innbrudd eller brann. Med sensorer, detektorer og kameraer kan man overvåke bestemte punkter, og særlig når beboeren er borte. Man kan sette sammen forskjellige komponenter for en intelligent sikkerhetsløsning helt i henhold til personlige ønsker og lokale forhold
Slike tilkoblede systemer sender alarmmeldinger direkte til beboerens smarttelefon. Også naboer eller slektninger kan informeres om ønskelig. Dermed har man alltid oversikt over alt og kan reagere etter forholdene.

Fordeler

Anvendelser og produkter

I det modulbaserte sikkerhetssystemet evohome Security kan man integrere opptil 32 alarm-, overvåknings- og sikkerhetskomponenter og organisere disse sentralt ved hjelp av en app. En ekstra fordel: Den samme appen kan også brukes til å styre den smarte oppvarmingsreguleringen evohome.

Du finner en oversikt over Smart Home-løsningene våre her.

Du finner mer sluttbrukerinformasjon under getconnected.honeywellhome.com

Kontroller hjemmet når du ikke er der
Trådløs PIR-detektor med kamera
Trådløs CO-detektor
Trådløs røykdetektor
Trådløs glassbruddetektor
Trådløs RIR-detektor, egnet for kjæledyr
Trådløs utendørs sirene
Trådløst chip-leseapparat
Evohome security-sentral