Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Industriell bruk

Opprettholding av hygienisk rent drikkevann og riktig trykkinnstilling hører til de viktigste oppgavene for offentlige vannverk, industriell bruk samt eiere av bolig- og kontorbygg

Absolutt pålitelighet og funksjonssikkerhet er avgjørende forutsetninger for armaturer i drikkevannsnettet.

Vorteile

Anwendungen & Produkte

​ ​

Vi tilbyr mangfoldige løsninger innenfor sikring, filtrering og regulering for industriell bruk og næringsbruk. Enkelt vedlikehold og lang levetid kjennetegner de standardiserte produktene.

Sikring: systemskiller, tilbakestrømningssikring og rørskiller

Drikkevannet må beskyttes i ledningene i drikkevannsanlegget. DIN EN1717 deler væsker inn i fem såkalte væskekategorier ut fra farepotensialet overfor mennesker, som skriver seg fra dette vannet. Honeywell Home tilbyr en løsning som passer for alle væskekategorier.

Sikring til væske-
kategori 2
Sikring til væske-
kategori 3
Sikring til væske-
kategori 4
Sikring til væske-
kategori 5
Gruppe/type iht.
EN 1717
Gjengetilkobling
Flenstilkobling
Husmateriale rustfritt stål
Hus pulverbelagt
Tilbakestrømningssikring
RV281
Tilbakestrømningssikring
RV283P
Systemskiller
CA295
Systemskiller
BA295I
Systemskiller
BA295D-3/4WH
Systemskiller
BA295CS
Systemskiller
BA295S
Systemskiller
BA298I-F
Systemskiller
BA300
Rørskiller
R295HP-F
Sikkerhetsskillestasjon
CBU 144/145/146
 
EA EA CA BA BA BA BA BA BA GB AB
R 1/2“-R 2“ R 1/2“+R 3/4“ R 1/2“-R 2“ R 3/4“ R 1/2“-R 2“ R 1/2“-R 2“
DN 40-DN 300 DN 65-DN 150 DN 65-DN 200 DN 65-DN 200 DN 50-DN 80

Filtrering: filter og smussfanger

For drikkevann av upåklagelig kvalitet må man hindre at uønskede smusspartikler kan flyte inn. Honeywell Home-filtre med patentert tilbakespylingssystem sørger pålitelig for rent vann og beskytter nedstrøms anlegg mot funksjonsfeil og korrosjonsskader. Dermed økes levetiden.

Smussfanger
Filter
Tilbakestrømningssikring integrert
Trykkforminsker
integrert
Gjengetilkobling
Flenstilkobling
Hus pulverbelagt
Kan tilbakespyles
Automatisk tilbakespyling kan ettermonteres
Smussfanger
FY32
Smussfanger
FY69P
Finfilter
F78TS
Vannstasjon
HS10S-FA
 

R 1/4“-R2“

DN15-DN200

DN65 DN100 (DN125 med EXF125-A))

DN65-DN100

Regulering: trykkforminsker og trykkregulator

Trykkforminskere og trykkregulatorer beskytter rør, ventiler og apparater mot skader som kan forårsake for høyt vanntrykk. Særlig nattestid, når lavere forbruk fører til at trykket øker, eller i tilfelle trykkstøt og vannslag, dannes en effektiv beskyttelse.

Direktestyrt
Pilotstyrt
Gjengetilkobling
Flenstilkobling
Hus pulverbelagt
Husmateriale rustfritt stål
Ventilkjerne plast
Ventilkjerne metall
Trykkforminsker
D06FI
Trykkforminsker
D16
Trykkforminsker
D15S
Trykkregulator
DR300
 
DN15-50
DN15-DN40 DN50-200 DN50-DN450