Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Filtrering av drikkevann

Vannet som i begynnelsen er klart og rent, tar på veien fra vannverket til forbrukeren opp all slags partikler, som rust og sandkorn. Dermed inneholder vannet i mange tilfeller fast stoff når det kommer til anlegget i hjemmet. Dersom det kommer inn, kan det forårsake betydelige problemer: korrosjon, rørbrudd og funksjonsfeil på utløpsarmaturer, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner.
Derfor må man hindre at disse faste stoffene havner i ledningssystemet. For å beskytte husanlegget finnes det filtre og filterkombinasjoner. De filtrerer alle uoppløste stoffer ut av drikkevannet uten å påvirke de hygieniske og kjemiske egenskapene til vannet.

Vorteile

Anvendelser og produkter

Effektiv filterteknologi og et patentert tilbakespylingssystem gjør Honeywell Home-apparatene til uunnværlige grunnkomponenter for moderne drikkevannsanlegg. Filterkombinasjonene er utstyrt med en integrert trykkforminsker, den elektriske tilbakespylingsautomatikken kan ettermonteres når som helst

Tilbakestrømningsforhindrer
Kontroll- og stengeventil
Manometer fortrykk
Manometer baktrykk
Patentert Double
Spin-teknologi
Tilbakespyling manuell
Tilbakespyling autom.
Kan spyles ut
Tilkoblingsstørrelse
Monteringsposisjon
Isoleringsskål
Husvannsenter
DWC7000
Husvannstasjon
HS10S
Husvannfinfilter
F76S
Filterkombinasjon
PrimusPlus-FK
Finfilter
PrimusPlus-F
Filterkombinasjon
FK06
Filterkombinasjon
FK06
         
         
         
   
         
   
   
         
1" ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2" ½",¾",1", 1¼", 1½",2" ½", ¾", 1", 1¼, 1½",2" ½", ¾", 1", 1¼, 1½",2" ½", ¾", 1", 1¼" ½", ¾", 1", 1¼"
Vannrett
rørledning
Vannrett
rørledning
Vannrett
rørledning
Vannrett eller
loddrett rørledning
Vannrett eller
loddrett rørledning
Vannrett
rørledning
Vannrett
rørledning