Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Smart Home vann- og frostdetektor

Vannlekkasjer, frosne ledninger og for høy luftfuktighet kan føre til betydelige skader. Men dersom slike problemer oppdages og utbedres fort, kan man unngå ergerlige skader av gulv, vegger og møbler med medfølgende dyre reparasjoner. Særlig utsatt er baderom, vaskerom og rørledninger i kjellerrom hvor beboerne ikke oppholder seg så ofte.
Vann- og frostdetektorer egner seg til å overvåke slike sjeldent brukte områder. De bruker sensorer for å måle vannutslipp, luftfuktighet og temperaturer og advarer beboerne med et lydsignal samt med informasjon til brukerens mobile enhet. Dermed kan man iverksette hensiktsmessige tiltak selv når man ikke er hjemme.

Fordeler

Anvendelser og produkter

Wi-Fi-vann- og frostdetektoren W1 sørger for tidsnok advarsel om vannskader – vha. varsellyd eller som melding til smarttelefonen – og tilbyr dermed enda et bruksområde i Home-appen fra Honeywell Home.

Du finner en oversikt over Smart Home-løsningene våre her.

Du finner mer sluttbrukerinformasjon under getconnected.honeywellhome.com

W1 Wi-Fi-vann- og frostdetektor"

Batteri 3 AA-alkalibatterier (inkludert)
Mål (HxBxD) 78x78x32 mm
Tilbehør sensorkabel 1,2 m (kan forlenges)
Lydalarm 100 dBA
Temperaturdeteksjon 0–60 °C
Fuktighetsdeteksjon 0–100 % RH (± 3 % RH )
Temperatur- og fuktighetsmåling hver time
Vannmåling hvert 60. sekund
Temperatur- og fuktighetsrapport daglig