Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Avherding av drikkevann

Kalk er i seg selv noe naturlig og uskadelig, ettersom det gir et avgjørende bidrag til vannets naturlige likevekt. Kalkandelen som finnes i drikkevannet i form av kalsium, forårsaker likevel store økonomiske skader årlig som følge av avleiringer i rørledninger og varmeanlegg og etterfølgende defekter. Bløtt vann kan hjelpe mot dette. Og gjør dessuten hverdagen enklere på mange områder.

Hardhetsklasser (hardhet i °dH)

Klasse I bløtt
Klasse II middels
Klasse III hardt
Klasse IV meget hardt

Fordeler

Anvendelser og produkter

KaltecSoft fra Honeywell Home er virksom mot kalkavleiringer og sørger for bløtt vann i hele huset. Det er den første vannavherderen som tenker selv. Apparatet doserer mengden nødvendig saltholdighet etter behov. Det foregår en proporsjonal salting ved hjelp av en ionebytteprosess. Denne prosessen foregår i en selvlærende prosess: Etter noen få driftsuker regner elektronikken ut det daglige gjennomsnittlige forbruket og fyller kun på den mengden regenereringssalt som faktisk trengs.

De kompakte målene gjør at apparatet også har god plass i små kjellerrom.