Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Vern av varmeanlegget

Sikker varme er ingen selvfølge. For et langvarig og effektiv varmeanlegg trengs det behandlet oppvarmingsvann. For vannets egenskaper er av avgjørende betydning for feilfri drift av et varmeanlegg. Perfekt behandlet oppvarmingsvann hindrer kjelsteindannelse, korrosjon og tilslamming. Kravene til oppvarmingsvann er nøye beskrevet i retningslinjen VDI 2035
I tillegg skal drikkevannet beskyttes sikkert mot forurensning fra oppvarmingsvannet iht. standarden DIN EN1717 som gjelder for hele Europa. Denne standarden krever bruk av sikringsarmatur ved påfylling av varmeanlegget, for å garantere pålitelig skille mellom oppvarmings- og drikkevann. For særlig ved etterfylling gjennom kortvarig slangetilkobling er det fare for at det havner oppvarmingsvann i drikkevannet.

Fordeler

Anvendelser og produkter

Vann er varmemediet i varmeanleggene i flere tiår. Derfor er første påfylling samt etterfylling av oppvarmingsvann av stor betydning. Dette er med på å avgjøre varmesystemets virkningsgrad og varmeanleggets levetid.

Den varmeteknologiske utviklingen mot stadig mer kompakte og effektive varmeoverføringsflater, samtidig som trenden går i retning av flerkjeleanlegg, gjør valget av varmeanlegg med komponenter merkbart viktigere: Spørsmål om funksjonssikkerhet, økonomi og bokomfort står i front.

Honeywell Home er en systempartner for varmeanlegg, som man kan stole på. De innovative kvalitetsproduktene våre muliggjør løsninger fra én leverandør og har i langt tid gjort kundene fornøyde.

Sikring mot væskekategori 3
Sikring mot væskekategori 4
Gruppe/type iht. DIN EN 1717
Inkl. trykkforminsker
Inkl. sperre
Tilkobling
Gruppe/type iht. VDI 2035
Med avherdingspatron
Med avsaltingspatron
Optimalisert vedlikehold takket være High Speed-konsept
Slam- og gassfjerning
Installasjon rørledningsbasert
Installasjon tappekranbasert
Smart monitoring
Drikkevannsbeskyttelse
Anleggsbeskyttelse
BA295D-1/2ASC
BA295D- 3/4 WH
BA295D- 3/4 WHD
NK295C
NK300S
Etterfyllingskombinasjon NK300SE-SOFT
Etterfyllingskombinasjon NK300SE-VE
HF49
MHF49
BA BA BA CA BA BA BA
R 1/2“ R 3/4“ R 3/4“ R 1/2“ R 1/2“ R 1/2“ R 1/2“